Desen 50G

Desengrasante de suelos, aplicación manual o máquina fregadora